Aplikacja jest wewnętrznym systemem zarządzania danymi. Aplikacja nie wykorzystuje cookies, wymaga natomiast obsługi Javascript. Aplikacja powstała w ramach projektu 'Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)'.